Firemná kultúra

Tím

Talent nápad

Ľudia orientovaní na ľudí tu môžu čo najlepšie využiť svoj talent

Kvalitný nápad

Štandard Po prvé, spokojnosť zákazníka navždy

Myšlienka rozvoja

Synergia inovácií, trvalo udržateľný rozvoj

Vychovávať talenty pomocou kariéry, zhromažďovať talenty s prostredím, motivovať talenty pomocou mechanizmov a zabezpečovať talenty pomocou politík;

Umiestňovanie správnych ľudí na správne pozície, správnych ľudí, ktorí robia správne veci;brať seba ako prvú osobu zodpovednú za problém, vynaložiť maximálne úsilie na vyriešenie problému a poskytovať včasnú spätnú väzbu o výsledkoch problému;

Prísne dodržiavanie priemyselných noriem, prísna kontrola výrobného procesu a prevádzkových špecifikácií;

Zákazníci na prvom mieste, pričom spokojnosť zákazníkov je cieľom presadzovania, rozširovania efektu značky spoločnosti;brať inováciu ako hnaciu silu prežitia vďaka kvalite, hľadať obojstranne výhodné služby;

Organizačná štruktúra

Pošlite nám svoju správu:

Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju